MB-8300 Series Trống Bass

Dòng MB-8300 có vỏ gỗ thích và độ sâu vỏ 14 ”nhất quán trong toàn bộ dòng sản phẩm, mang lại sức mạnh cấu trúc và âm trầm chắc chắn, dày dặn.

MB-8300 Series Trống Bass

Trống Bass Yamaha Flagshup với lớp vỏ gỗ thích