MB-8300 Series Trống Bass

MB-8300 Series
Vỏ trống Gỗ thích uốn 7 lớp
Mặt trống Đầu Yamaha Remo Power Max * MB-8328/8330/8332 được bán riêng với một số loại.
Vành trống Gỗ thích
Lug Alminum Die-cast
Phụ Kiện Khóa chỉnh âm