Dòng MB-4000 Trống Bass

Các mẫu sản phẩm này với cơ chế ngắt âm bên trong tương tự như các mẫu trong Dòng MB-6300, mang đến sự cân bằng tuyệt vời giữa trọng lượng nhẹ và âm thanh nổi bật.

Dòng MB-4000 Trống Bass

Trống bass với vỏ bạch dương. Được thiết kế cho học sinh.