Dòng MB-4000 Trống Bass

Model Kích thước Trọng lượng (kg)
MB-4016 16" x 10" 4.2
MB-4018 18" x 10" 4.5
MB-4020 20" x 10" 5.0
MB-4022 22" x 10" 5.8
MB-4024 24" x 10" 6.1
MB-4026 26" x 12" 7.0