TR-2000

Được thiết kế cho học sinh, mẫu sản phẩm này mang đến âm thanh nhẹ nhàng và phong phú. Khả năng chơi tuyệt vời giúp bộ truyện dễ dàng xử lý ngay cả với những người chơi nhỏ.