Model Kích thước Trọng lượng (kg)
TR-2010 6" + 8" + 10" 3.3