TR-2000
Vành trống Kiểu máy Ba mặt bích
Vỏ Vật liệu Gỗ uốn bạch dương
Đầu Trên Yamaha Remo UT Batter Ambassador
Phụ kiện kèm sản phẩm Khác Khóa chỉnh âm