Dòng MT-4000 Trống tenor

Vỏ bạch dương mang lại âm sắc nổi bật dù trong nhà hay ngoài trời. Sự lựa chọn của các mẫu sản phẩm 12 ”và 13” phù hợp với tầm vóc của bất kỳ nhạc công trẻ nào.

Dòng MT-4000 Trống tenor

Trống tenor với vỏ bạch dương. Được thiết kế cho học sinh.