Dòng MT-4000 Trống tenor

Model Kích thước Trọng lượng (kg)
MT-4012 12" x 10" 3.0
MT-4013 13" x 10" 3.3