MSS-9300 SFZ™ Series 14 ”x 9” Sforzando 9300 Series Marching Snare Drum

MSS-9300 Series đã được tạo ra dựa trên kinh nghiệm và thành tích đáng ghen tị tại một số lĩnh vực hàng đầu trên thế giới. Dòng sản phẩm này có chiều sâu ngắn hơn 3 inch so với dòng MS-9300 nhằm giúp tăng độ phản hồi âm thanh nhanh hơn.

MSS-9300 SFZ™ Series 14 ”x 9” Sforzando 9300 Series Marching Snare Drum

Với độ sâu vỏ ngắn 9" cho khả năng phản hồi nhanh, trống cung cấp lớp vỏ gỗ thích sáu lớp nhẹ cho phép độ phóng âm rõ ràng.