Dòng MS-4000 Trống Snare

Vỏ bạch dương mang lại âm sắc nổi bật dù trong nhà hay ngoài trời. Sự lựa chọn của các mẫu sản phẩm 12 ”và 13” phù hợp với tầm vóc của bất kỳ nhạc công trẻ nào.

Dòng MS-4000 Trống Snare

Trống snare với vỏ bạch dương. Được thiết kế cho học sinh.