Dòng TR-4000 Bộ ba trống (Trio)

Thiết kế Super Projection Cut tương tự như trong các dòng trống cao cấp mang lại khả năng phóng âm tuyệt vời.

Dòng TR-4000 Bộ ba trống (Trio)

Toms có vỏ bạch dương. Được thiết kế cho trẻ em đi học.