(Sử dụng hình MG10XU)

Kết nối với loa, micrô và nhạc cụ

Kết nối với loa, micrô và nhạc cụ

Kết nối với external effector

Kết nối với external effector

Hướng dẫn cài đặt này bao gồm các thao tác cần thiết để kết nối dòng MG-XU với máy tính.

Bảng điều khiển dòng MG-XU có mã truy cập để tải xuống phần mềm "Cubase AI" DAW. Bạn có thể tải phần mềm này xuống bằng máy tính có kết nối Internet.

Ứng dụng "Cubasis LE" DAW cho iPad hiện có tại App Store. Kết nối MG-XU với iPad của bạn để mở khóa bộ tính năng "Cubase LE". Hướng dẫn cài đặt này bao gồm các thao tác cần thiết để mở khóa.

Khi sử dụng bảng điều khiển để phát trực tiếp, mix âm thanh từ phần mềm audio playback với âm thanh từ (các) micrô và trả lại tín hiệu về máy tính.

Bạn có thể sử dụng bảng điều khiển cùng với phần mềm DAW để sản xuất âm nhạc, ghi âm vào máy tính của mình.