Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
Yamaha Steinberg USB Driver V2.1.6 for Windows 11/10 (64-bit) Win 4.7MB 2023-10-05
Yamaha Steinberg USB Driver V2.0.3 for Windows 10/8.1/7 (32-bit/64-bit) Win 7.1MB 2020-03-02

*Drive USB Steinberg của Yamaha

Windows: Bạn cần cài đặt trình điều khiển trên máy tính để máy tính có thể nhận và chuyển đổi dữ liệu một cách chính xác với các mẫu sản phẩm MG XU.

Mac: Trình điều khiển tiêu chuẩn đã được cài đặt trên máy tính; bạn không cần cài đặt một trình điều khiển riêng.

MG Series Brochure

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
MG06X/MG06 Owner's Manual [1.9MB]
MG06X/MG06 Technical Specifications [507KB]
MG10XU_MG10X_MG10 Owner's Manual [4.4MB]
MG10XU_MG10X_MG10 Precautions [4.2MB]
MG10XU_MG10X_MG10 Technical Specifications [1.1MB]
MG10XUF Owner's Manual [8.2MB]
MG12XU_MG12X_MG12 Technical Specifications [400KB]
MG12XUK Owner's Manual [9.7MB]
MG16XU_MG16X_MG16 Technical Specifications [442KB]
MG20XU/MG20 Technical Specifications [461KB]
MG20XU_MG20_MG16XU_MG16X_MG16_MG12XU_MG12X_MG12 Owner's Manual [5.2MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CAD Data (BMS-10A) [17KB]
CAD Data (MG20XU/ MG20/ MG16XU/ MG16X/ MG16/ MG12XU/ MG12XUK/ MG12X/ MG12/ MG10XU/ MG10XUF/ MG10X/ MG10/ MG06X/ MG06) [10MB]
CAD Data (RK-MG12) [9KB]
Data Sheet (MG20XU/ MG20/ MG16XU/ MG16X/ MG16/ MG12XU/ MG12XUK/ MG12X/ MG12/ MG10XU/ MG10XUF/ MG10X/ MG10/ MG06X/ MG06) [21.6MB]
Track Sheet for MG Standard Model (MG20/ MG16/ MG12/ MG10/ MG06) [7MB]
Track Sheet for MG XU Model (MG20XU/ MG16XU/ MG12XU/ MG10XU/ MG06X) [7.9MB]