Ra mắt tính năng Cubasis LE chạy ứng dụng ở chế độ demo. Để mở khóa bộ tính năng LE của Cubasis LE, phải kết nối MG20XU, 16XU, 12XU hoặc 10XU với iPad

Quy trình

1. Kết nối bộ kết nối camera hoặc bộ chuyển đổi camera Lightning-USB với iPad.

2. Kết nối mixer MG-XU với bộ kết nối camera hoặc bộ chuyển đổi camera Lightning-USB.

3. Bật mixer MG-XU.

4. Khởi chạy Cubasis LE trên thiết bị iPad của bạn.

5. Nhấn để đóng demo mode

6. Đợi cửa sổ xác nhận bộ tính năng LE đã được mở khóa.