Khi sử dụng bảng điều khiển để phát trực tiếp, mix âm thanh từ phần mềm playback audio với âm thanh từ (các) micrô và trả tín hiệu về máy tính.

Cài đặt Mixer

1. Đặt công tắc [LINE / USB] trên kênh stereo thành [USB].

2. (Đối với MG20XU / MG16XU / MG12XU) Nhấn công tắc [ST] cho kênh stereo mà bạn đặt thành USB và các kênh được kết nối với mic.

Đối với MG10XU, hãy bật công tắc [TO MON / TO ST] trên kênh stereo thành [TO ST].

3. Bật tất cả các kênh sẽ được sử dụng (ngoại trừ MG10XU) và điều chỉnh các mức độ nếu cần.

Đối với MG10XU, chỉ cần điều chỉnh mức độ nếu cần.

Đường dẫn tín hiệu

Đường dẫn tín hiệu