Tải và cài đặt " Yamaha Steinberg USB Driver", để máy tính nhận dạng Bảng điều khiển dòng MG-XU.

LƯU Ý

- Để xem hướng dẫn cài đặt cụ thể, vui lòng tham khảo hướng dẫn cài đặt kèm theo.

- Đối với máy tính Mac, không cần tải và cài đặt trình điều khiển.

Tiến hành bước tiếp theo.

Kết nối bảng điều khiển dòng MG-XU với máy tính

1. Sau khi cài đặt trình điều khiển, sử dụng cáp USB để kết nối bảng điều khiển dòng MG-XU với máy tính. Không sử dụng USB hub; kết nối trực tiếp cáp USB với bảng điều khiển và máy tính.

2. Bật nguồn cho bảng điều khiển dòng MG-XU. Nếu bạn đã kết nối và bật bảng điều khiển trước khi cài đặt trình điều khiển, hãy để bảng điều khiển bật nguồn và cài đặt trình điều khiển ngay bây giờ.

Xác nhận sau khi cài đặt

1. Mở [Device Manager] như mô tả bên dưới. Nhấp vào [Control Panel] --> ([Hardware and Sound]) --> [Device Manager].

2. Nhấp vào dấu + ở bên trái của [Sound, video and game controllers].

3. Xác nhận tên thiết bị của bạn xuất hiện trong danh sách.

Hoàn tất cài đặt trình điều khiển.

Cài đặt Máy tính (Windows)

Cài đặt Máy tính (Windows)

1. Nhấp vào [Control Panel] -> [Sound], rồi đến tab [Playback], sau đó chọn MG-XU và nhấp vào nút [Set Default].

2. Nhấp vào nút [OK].

Cài đặt Máy tính (Mac)

Cài đặt Máy tính (Mac)

1. Chọn [Applications] -> [Utilities], sau đó nhấp đúp vào [Audio MIDI Setup].

2. Chọn [MG-XU] từ danh sách ở bên trái cửa sổ [Audio Devices]. Nếu cửa sổ [AudioDevices] không được hiển thị, trong menu, hãy chọn [Window] -> [Display Audio Window].

3. Control-click vào [MG-XU] trong danh sách và chọn [Use this device for sound output].

4. Control-click vào [MG-XU] trong danh sách và chọn [Use this device for sound input].

Sau khi hoàn thành bước 3 và 4, biểu tượng mic và loa sẽ xuất hiện bên cạnh MG-XU trong danh sách.

5. Thoát cài đặt Audio MIDI.

Hoàn thành cài đặt máy tính.

Cài đặt Mixer

Cài đặt Mixer

1. Bật công tắc [LINE / USB] trên kênh stereo thành [USB].

2. (Đối với MG20XU / MG16XU / MG12XU) Nhấn công tắc [ST] cho kênh stereo mà bạn bật USB.

3. Bật kênh stereo mà bạn đặt thành USB (ngoại trừ MG10XU) và điều chỉnh mức độ nếu cần.