Bạn có thể sử dụng bảng điều khiển cùng với phần mềm DAW để sản xuất âm nhạc, ghi âm vào máy tính của bạn. Bảng điều khiển dòng MG-XU có mã truy cập để tải xuống phần mềm DAW "Cubase AI". Bạn có thể tải phần mềm này xuống bằng máy tính có kết nối Internet.

LƯU Ý

Nếu bạn sử dụng phần mềm DAW khác hoặc đã cài đặt phần mềm DAW trên máy tính của mình, hãy tiến hành cài đặt phần mềm DAW.

2. Làm theo hướng dẫn trên màn hình và nhập thông tin cần thiết.

3. Nhấp vào link đến trình cài đặt Cubase AI. Quá trình tải phần mềm bắt đầu.

4. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy nhấp đúp vào chương trình đã tải xuống. Quá trình cài đặt phần mềm bắt đầu.

5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt phần mềm.

6. Khi cài đặt hoàn tất, hãy nhấp vào nút Exit.