YCHS7006 Chân đỡ

YCHS7006
Kích thước (R x S x C) 56 x 68 x 181cm
Trọng lượng 15kg