YCHS7006 Chân đỡ Ngừng sản xuất

YCHS7006
Các kiểu máy tương thích Dòng YCHT7000
Kích thước (R x S x C) 56 x 68 x 181cm
Trọng lượng 15kg