Chimes

Yamaha Chimes YCH7118/YCH6118 Overview with Atsushi Sugahara

Chimes

Yamaha Chimes YCH7118

YCH7118 Sản phẩm mới

Đường kính ống 38,1mm lớn hơn (dải C52~F69)

Yamaha Chimes YCH6118

YCH6118 Sản phẩm mới

Ống có đường kính 31,8mm nhỏ hơn (dải sản phẩm C52~F69)

YCH7018 Ngừng sản xuất

Đường kính ống 38,1mm lớn hơn (dải C52~F69)

YCH6018 Ngừng sản xuất

Ống có đường kính 31,8mm nhỏ hơn (dải sản phẩm C52~F69)

CH-500 Ngừng sản xuất

Chân đỡ

Yamaha Chimes YCHS7118

YCHS7118 Sản phẩm mới

Chân đỡ chuyên dụng cho các ống chuông YCHT7100.

Yamaha Chimes Stands YCHS7106

YCHS7106 Sản phẩm mới

Đây là giá đỡ chuông hòa âm nhỏ hơn của Yamaha, có thể được sử dụng để treo ít hơn 6 ống thuộc Dòng YCHT7100.

YCHS7018 Ngừng sản xuất

Chân đỡ chuyên dụng cho các ống chuông YACHT.

YCHS7006 Ngừng sản xuất

Chân đỡ mành chuông kích thước nhỏ hơn của Yamaha có thể được sử dụng để treo dưới 6 ống trong dòng YCH7018.

CHS-506 Ngừng sản xuất

Stand for 6 tubes

CHS-520 Ngừng sản xuất

Stand for 20 tubes (with damper)

Búa gõ Chime (Mallet)

YCHM38P

YCHM38P là búa gõ chuông chuyên dụng được phát triển để chơi với dòng sản phẩm YCH.

Ống chuông

Yamaha Chimes YCHT7100 Series

Dòng YCHT7100 Sản phẩm mới

Có thể mua riêng các ống chuông từ A49 đến G71 cho YCH7018.

Dòng YCHT7000 Ngừng sản xuất

Có thể mua riêng các ống chuông từ A49 đến G71 cho YCH7018.