YCHM38P Búa gõ chuông

YCHM38P Búa gõ chuông

YCHM38P là búa gõ chuông chuyên dụng được phát triển để chơi với dòng sản phẩm YCH.