Chimes

Chimes

YCH7018

Đường kính ống 38,1mm lớn hơn (dải C52~F69)

YCH6018

Ống có đường kính 31,8mm nhỏ hơn (dải sản phẩm C52~F69)

CH-500 Ngừng sản xuất

Chân đỡ

YCHS7018

Chân đỡ chuyên dụng cho các ống chuông YACHT.

YCHS7006

Chân đỡ sáu ống có thể sử dụng chỉ để treo các ống chuông cần thiết cho các buổi biểu diễn cụ thể.

CHS-506 Ngừng sản xuất

Stand for 6 tubes

CHS-520 Ngừng sản xuất

Stand for 20 tubes (with damper)

Búa gõ Chime (Mallet)

YCHM38P

YCHM38P là búa gõ chuông chuyên dụng được phát triển để chơi với dòng sản phẩm YCH.

Ống chuông

Dòng YCHT7000

Có thể mua riêng các ống chuông từ A49 đến G71 cho YCH7018.