YCHM38P Búa gõ chuông

YCHM38P
Kích thước 115 x 314mm (R x D)
Trọng lượng 300g
Vật liệu đầu gõ POM
Vật liệu trục Gỗ thích