YCHS7006 Chân đỡ Ngừng sản xuất

Tấm lỗ điều chỉnh

Các lỗ của tấm lỗ điều chỉnh hình elip giảm thiểu khả năng tiếp xúc giữa tấm điều chỉnh và các ống chuông sau khi gõ vào chúng, đạt được âm vang tối đa. YHCS7006 cũng cung cấp những ống chuông với độ cao lớn hơn theo yêu cầu đặc biệt (YCHT7049A, YCHT7050A# và YCHT7051B). Các lỗ ở hai bên của tấm lỗ điều chỉnh để giữ búa gõ chuông thuận tiện.

Ống chuông và búa gõ không đi kèm. Vui lòng mua riêng.

Cũng có thể treo cả các ống dài hơn từ dải âm bổ sung (YCHT49A, YCHT50A#, YCHT51B) trên chân đỡ này.