Tại sao cảm giác đánh phím của đàn Piano Đại dương cầm lại nặng hơn Piano đứng ?

Bộ cơ của Piano được cấu tạo bởi các thành phần hoạt động theo cơ chế xoay vòng, nối tiếp nhau như các phím đàn, các con ốc xoay và búa. Sự phản hồi của bàn phím đối với các ngón tay là một hiện tượng phức tạp xuất hiện và bị ảnh hưởng bởi trọng lực, quán tính, ma sát và khoảng cách của các thành phần.

Khi chơi, các phím của một cây đàn piano Đại dương cầm cảm thấy nặng hơn Piano đứng, bởi vì quán tính liên quan đến sự chuyển động của bộ cơ trong đàn Piano Đại dương cầm lớn hơn cơ chế của đàn piano dạng đứng.