Lắp ráp Pedals, Nắp đàn và các bộ phận khác

Lắp ráp các pedals với vai trò cân chỉnh, giảm âm thanh cũng như lắp rắp nắp đàn đánh dấu hoàn thành công đoạn đầu tiên. Tiếp sau đó, việc hoàn thiện chất lượng và tính tuyệt đối của nhạc cụ sẽ được chú trọng.

  • A mirror is used to check the position of the damper head

Người kỹ thuật viên sẽ dùng miếng gương để kiểm tra vị trí chính xác của pedals

  • The gold-colored hinge is mounted on the lid in a fully automatic process

Các bản lề nhầm cố định và kết nối các bộ phận ở nắp đàn sẽ được lắp ráp bằng quy trình tự động

Sau khi nắp đàn được cài đặt, máy bấm phím tự động được sử dụng một lần nữa để kiểm tra xem bàn phím và bộ cơ có hoạt động đúng yêu cầu hay không, và để đảm bảo rằng các búa được điều chỉnh đánh vào các dây một cách rõ ràng nhất. Mỗi phím đàn sẽ được thực hiện kiểm tra 300 lần.

Sau khi được kiểm tra bằng máy bấm phím tự động, nhạc cụ được phơi khô từ 7 đến 10 ngày. Trước khi công đoạn điều chỉnh cuối cùng được thực hiện, piano sẽ được đặt trong một hệ thống, nơi mà môi trường có nhiệt độ và độ ẩm được thiết lập dựa trên khí hậu của vị trí khác nhau để kiểm tra độ tích hợp.