Cơ chế tạo ra Âm thanh

Khi phím đàn được nhấn xuống, búa đàn bên trong đánh thẳng vào dây, tuy nhiên, hành động này chỉ tạo ra âm thanh nhẹ ban đầu

Khi độ rung của dây được truyền tới phần hỗ trợ (cây cầu) được dính với bảng cộng hưởng, lúc này âm thanh phát ra sẽ được khuếch đại và giàu chất âm hơn nhờ sự rung động của toàn bộ cơ. Bảng cộng hưởng sẽ là nơi chính tạo ra âm thanh của đàn Piano

Sơ đồ cơ chế của Piano Đại dương cầm

Schematic Rendering of a Grand Piano