YVC-MIC1000EX Micro kéo dài YVC-1000

YVC-MIC1000EX
Interface Đấu vào và đầu ra của thiết bị đầu cuối
Weight 0,4 kg (0,9 lbs)
Accessories Microphone cable 5 m, User’s Manual
Môi trường hoạt động Temperature: 0 - 40° C (32 - 104° F), Humidity: 20 - 85% (no condensation)
Kích thước 136 (W) x 36 (H) x 136 (D) mm (5.35 x 1.42 x 5.35 in)
Microphones Micro đơn hướng x 3, độ phủ 360°
Frequency bandwidth For sound pickup: 100 Hz - 20,000 Hz