Phụ kiện

Micro bổ sung

YVC-MIC1000EX

Micro dành cho YVC-1000/YVC-1000MS.

Pin, dây cáp và bộ nguồn

CBL-L10AC

Cáp USB siêu cao cấp dài 10 m cho CS-800/CS-500 (dòng A đến C).

CBL-L25AC

Cáp USB siêu cao cấp dài 25 m cho CS-800/CS-500 (dòng A đến C).

Phụ kiện lắp đặt

BRK-TV1

BRK-TV1

Giải pháp lắp đặt tương thích VESA cho CS-800 / CS-500 cho các vị trí TV khác nhau.

BRK-TV2

BRK-TV2

Giải pháp gắn tương thích VESA cho CS-800 / CS-500, hỗ trợ nhiều kích thước màn hình hơn (so với BRK-TV1)

BRK-WL1

Giải pháp gắn tường dành cho CS-500 ứng dụng các vị trí tường khác nhau.

RM-MRK

Phụ kiện để lắp đặt Remote Conference Processor "RM-CR" vào thanh rack

RM-MTL

Phụ kiện để lắp đặt Remote Conference Processor "RM-CR" vào bàn (mặt dưới).