BRK-TV1 Giá treo TV cho CS-800/CS-500

BRK-TV1 Giá treo TV cho CS-800/CS-500

Giải pháp lắp đặt tương thích VESA cho CS-800 / CS-500 cho các vị trí TV khác nhau.

  • Tương thích với tiêu chuẩn giao diện gắn kết VESA.
  • Tất cả hiện diện cùng lúc.

CS-800:

・ Tận dụng giá treo tường có sẵn để lắp đặt dễ dàng.

・ Gắn TV: hỗ trợ các kích thước mành hình:

48-60 inch (CS-800 gắn trên Màn hình)

48-70 inch (CS-800 gắn dưới Màn hình)

CS-500:

・ Gắn TV (Cố định) hỗ trợ các kích thước màn hình:

48-60 inch (CS-500 gắn trên Màn hình)

48-70 inch (CS-500 gắn dưới Màn hình)

Khi sử dụng BRK-TV1

Vui lòng xác nhận TV/Màn hình bạn đang dùng đáp ứng hai điều kiện theo tiêu chuẩn VESA như dưới đây.

Lưu ý: CS-500 cần cả BRK-TV1 & BRK-WL1 để gắn vào TV/Màn hình (Cố định).

  • Feature image
  • Feature image

Sản phẩm liên quan