BRK-TV1 Giá treo TV cho CS-800/CS-500

BRK-TV1 Giá treo TV cho CS-800/CS-500

Giải pháp lắp đặt tương thích VESA cho CS-800 / CS-500 cho các vị trí TV khác nhau.

  • Tương thích với tiêu chuẩn giao diện gắn kết VESA.
  • Tất cả hiện diện cùng lúc.

CS-800

・ Sử dụng giá treo tường đi kèm để dễ dàng lắp đặt.

・ Sử dụng cho màn hình có kích thước 48-70 inch.

・ CS-800 không thể được đặt trên đầu màn hình.

CS-500:

・ Sử dụng BRK-WL1 (không đi kèm).

・ Sử dụng với màn hình có kích thước trên 48-60 inch hoặc dưới 48-70 inch.

Sản phẩm liên quan