YVC-MIC1000EX Micro kéo dài YVC-1000

Thông tin quan trọng:

Nếu ngày sản xuất YVC-MIC1000EX là tháng 12 năm 2021 trở lên, thì cần phải cập nhật firmware.

YVC-MIC1000EX Micro kéo dài YVC-1000

Micro dành cho YVC-1000/YVC-1000MS.

  • Micro tabletop đa hướng
  • Micro có dây có thể được nối thành chuỗi cho thiết bị YVC-1000 hoặc YVC-1000MS hiện có của bạn (thiết bị cơ sở bao gồm 1 micro kéo dài)
  • Có thể sử dụng tối đa 5 micro cho mỗi thiết bị

Sản phẩm liên quan