BRK-WL1 Giá treo tường cho CS-500

BRK-WL1 Giá treo tường cho CS-500

Giải pháp gắn tường dành cho CS-500 ứng dụng các vị trí tường khác nhau.

  • Giải pháp gắn tường dành cho CS-500 ứng dụng các vị trí tường khác nhau.
  • Cho phép gắn TV lên tường với giá treo BRK-TV1 (Giá treo TV tùy chọn cho CS-500) cho màn hình trên (48-60 inch) hoặc dưới (48-70 inch).

Sản phẩm liên quan