PSR-E263

L-2C

Chân đỡ đàn

PA-130

Adapter nguồn AC

PA-3C

290,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Adapter nguồn AC