Dòng DTX402

PCY95AT

2,890,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Tấm chũm chọe 10 inch với bộ phận gắn lắp vào hệ thống giá đỡ.

XP80

7,353,818 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

DTX-PAD 3 vùng 8 inch (có khả năng rimshot mở và đóng) cho trống snare và trống tom.

TP70S

2,346,545 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Tấm trống Snare/Tom 7,5 inch với 3 vùng (có khả năng rimshot mở/đóng)

KP65

1,757,455 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Tấm chân nhỏ gọn. Đủ lớn để thiết lập bàn đạp chân đôi.

HH65

1,953,818 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Bộ điều khiển hi-hat yên tĩnh.