Dòng DTX402

Phần mềm điều khiển / Phần mềm

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
Yamaha Steinberg USB Driver V2.1.6 for Windows 11/10 (64-bit) Win 4.7MB 2023-10-05
Yamaha Steinberg USB Driver V2.0.3 for Windows 10/8.1/7 (32-bit/64-bit) Win 7.1MB 2020-03-02

Hướng dẫn sử dụng

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
DTX402K/DTX432K/DTX452K Owner's Manual [5MB]
DTX482K Owner's Manual [1.3MB]
DTX402K/DTX432K/DTX452K MIDI Reference [101KB]
Smart Device Connection Manual for iPhone/iPad (iPhone/iPad Connection Manual) [1.5MB]

Tải xuống khác

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
DTX402 Series Drum Score/Instruction [2.4MB]
Pad/Module Compatibility Table [499KB]