Bộ trống điện tử

DTXHP587

Bộ trống điện tử hybrid DTXHP587 bao gồm pad trống 8-inch và 7-inch với 2 bộ kích hoạt trống cổ điển và mô-đun TX502.

DTXHP580

Bộ trống điện tử hybrid DTXHP580 bao gồm mô-đun kích hoạt DTX502 với DTX-PAD 8-inches (3 Vùng) và 2 bộ kích hoạt trống acoustic.

DTXHP570

Bộ trống điện tử hybrid DTXHP580 có mô-đun kích hoạt DTX502 với pad điện tử TP70 7-inch, 2 bộ kích hoạt trống acoustic cộng thêm tất cả các dây cáp và phần cứng đi kèm.