DRUM SCORES

Ứng dụng DRUM SCORES hỗ trợ các bài hát cài sẵn của mô-đun kích hoạt trống điện tử DTX, cho phép sẵn sàng tải xuống bất cứ lúc nào. Chúng là những dụng cụ luyện tập có giá trị cho người chơi và giáo viên dạy chơi trống điện tử DTX. Người dùng có thể tải xuống và thoải mái in các bản nhạc để giúp cho việc học chơi trống tốt hơn.