DTX Multi-pad

DTX-MULTI 12

  • 11/2009 Đang bán

Âm trống Chất Lượng Cao và các âm thanh nhạc cụ khác đang tiến đến chỉ cần đánh vào đệm trống. Ngoài ra, bạn có thể ghi chép các dữ liệu MIDI khi bạn kết nối với máy tính.

PS940

3,033,818 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

PS940

MAT1

1,462,909 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Attachment to combine DTX-MULTI 12 and PS940