Dòng VXC

Dòng loa đa năng, âm thanh rõ ràng

Yamaha đã thiết kế các loa VXC và VXS mới để bổ sung vào danh sách đang ngày càng tăng các ứng dụng trên thị trường lắp đặt. Trong khi các loa này cung cấp chất lượng âm thanh Yamaha hoàn hảo, các loa này cũng được thiết kể cẩn thận để lắp đặt an toàn và dễ dàng. Có các lựa chọn gắn nổi và gắn trần, các dòng loa này bao gồm một loạt các model màu trắng hoặc màu đen, hoặc có thể sơn màu khác để phù hợp với nội thất.

VXC8 Loa gắn trần

Loa trầm hình nón 8" với loa âm tần cao hình mái vòm 1".

VXC6 Loa gắn trần

Loa trầm hình nón 6,5" với loa âm tần cao hình mái vòm 0,75".

VXC4 Loa gắn trần

Loa toàn dãy với bộ kích 4"

VXC8-VA / VXC8-VAW Loa gắn trần

Loa trầm hình nón 8" với loa âm tần cao hình mái vòm 1".

VXC6-VA / VXC6-VAW Loa gắn trần

Loa trầm hình nón 6,5" với loa âm tần cao hình mái vòm 0,75".

VXC4-VA / VXC4-VAW Loa gắn trần

Loa toàn dãy với bộ kích 4"

Yamaha Ceiling subwoofer VXC Series "S model"

VXC Series "S model"

VXC series "S models" are ceiling subwoofers that ideally complement the expressive natural sound of VXS and VXC series speakers without spoiling interior design.