SWX3220 / SWX2320

1. Có thể quản lý thiết bị thông qua dữ liệu trải trên nhiều phân đoạn với các chức năng của bộ switch L3 và phần mềm Dante Domain Manager. Dante cho phép quản lý tổng thể âm thanh cho các phòng họp, các địa điểm dịch vụ và không gian diễn tập, cũng như hợp nhất từng khu vực svà tạo ra các hệ thống đa vùng.

2. Cáp Cat5e/6 hiện tại có thể sử dụng để đạt tốc độ 5 Gbps, mang đến tốc độ cao và cho phép hỗ trợ số lượng kênh cao hơn và tăng lưu lượng video, bao gồm video 4K.

Yamaha L3 Switch SWX3220 / SWX2320: System1