Network Switch

SWP2

Bộ switch mạng SWP2 với các cổng 10G cho phép thiết lập tối ưu mạng Dante và linh hoạt sử dụng mạng VLAN có sẵn bằng cách gạt các công tắc DIP.

SWP1

Bộ switch mạng SWP1 cho phép thiết lập tối ưu mạng Dante và linh hoạt sử dụng mạng VLAN có sẵn bằng cách gạt các công tắc DIP.

Yamaha L3 Switch SWX3220 / L2 Switch SWX2320

SWX3220 / SWX2320

Bộ chuyển mạng L3 tiêu chuẩn và bộ chuyển mạng L2 thông minh có cổng 10-Gigabit/Multi-Gigabit để đáp ứng linh hoạt nhu cầu đa dạng của các hệ thống mạng lớn.

Yamaha SWR2310

SWR2310

Bộ Switch Layer 2 thông minh với nhiều cổng để đảm bảo tối thiểu các hệ thống quy mô lớn được hoạt động ổn định và an toàn. Có cổng uplink 10G cho các mẫu cao cấp hơn.

SWR2311P-10G

Bộ chuyển đổi mạng L2 thông minh với chức năng tối ưu hóa mạng Dante và nguồn điện PoE.

SWR2100P

Bộ switch mạng SWR2100P giúp cung cấp nguồn điện cho các thiết bị Dante đã kích hoạt PoE.