SWP2

Ví dụ hệ thống về sự thuận tiện và điều khiển nâng cao

Bộ chuyển đổi mạng dòng SWP2 không chỉ giúp thiết kế và cài đặt hệ thống mạng âm thanh dễ dàng hơn mà còn giúp cài đặt thuận tiện và dễ kiểm soát hơn.

Ví dụ 1: Mạng Dante dự phòng với VLAN

Ví dụ 1: Mạng Dante dự phòng với VLAN

Trong ví dụ này, Cấu hình đặt trước VLAN C đã được thiết lập trên các bộ chuyển đổi mạng dòng SWP2, với đường chính Dante được gán cho VLAN1 và đường phụ được gán cho VLAN2. Chỉ cần hai bộ chuyển đổi mạng cho các kết nối cáp dự phòng.

Ví dụ 2: VLAN để tách tín hiệu điều khiển khỏi tín hiệu âm thanh

Ví dụ 2: VLAN để tách tín hiệu điều khiển khỏi tín hiệu âm thanh

Trong trường hợp này, Cấu hình đặt trước VLAN A được sử dụng, trong đó VLAN1 xử lý mạng Dante, còn VLAN2 dành cho tín hiệu điều khiển như cho Editor hoặc StageMix từ tín hiệu âm thanh của Dante, giúp mạng ổn định hơn.

Example3 : 96kHz Dante network system with the large number channels

Example3 : 96kHz Dante network system with the large number channels

The SWP2 series equips the 10G uplink optical ports, allowing operation without fear of insufficient bandwidth even on a Dante network that is set to a sampling frequency of 96 kHz. It is a scalable solution that grows with a 96kHz Dante network system with the large number channels.

Ví dụ 4: Kết nối khoảng cách xa

Ví dụ 4: Kết nối khoảng cách xa

Trong ví dụ này, Cấu hình đặt trước VLAN C đã được thiết lập trên các bộ chuyển đổi mạng dòng SWP2-MMF và SWP2-SMF, với đường chính Dante được gán cho VLAN1 và đường phụ được gán cho VLAN2. Kết nối cáp quang một chế độ giữa các bộ chuyển đổi mạng cho phép truyền dữ liệu đáng tin cậy trong khoảng cách lên tới 10 kilomét.