SWP2

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
SWP2 Firmware V2.03.21 - 47.4MB 2024-07-11
Yamaha LAN Monitor V1.9.3 for Mac 13/12/11/10 (Intel/M1/M2) Mac 16.6MB 2024-01-17
Yamaha LAN Monitor V1.9.3 for Windows Win 27.2MB 2024-01-17

* Tên phần mềm Yamaha Audio Network Monitor đã được đổi thành Yamaha LAN Monitor.

SWP Series Brochure

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
PA-700 AC Adaptor Instructions [English] [2.5MB]
SWP2 Command Reference [1.2MB]
SWP2 Owner's Manual [3.2MB]
Yamaha LAN Monitor Mac User Guide [15.3MB]
Yamaha LAN Monitor Win User Guide [7.1MB]

Dữ liệu kỹ thuật của dòng SWP2

Các trang online trực tuyến giải thích chi tiết về những chức năng cơ bản và giao diện người dùng Web của SWP2.

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CAD Data (SWP2) [290KB]
License Agreement of Open-Source Software Used in Yamaha SWP2 Series [431KB]
SWP2 Technical Data [28MB]
SWP2-10MMF, SWP2-10SMF Dimensions [257KB]