P-125 Ngừng sản xuất

L-125

1,669,091 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Giá đàn đồng bộ cho P-125 / P-125a

SC-KB850

Bao đàn keyboard cho P-35 / P-45 / P-105 / P-115 / P-125 / P-125a

PA-150B

600,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Bộ đổi nguồn AC