LP-1

1,990,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Bàn đạp cho P-125 / P-121 / P-125a / P-515 / P-S500 / DGX-670

L-125

1,690,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Giá đàn đồng bộ cho P-125 / P-125a

SC-KB850

Bao đàn keyboard cho P-35 / P-45 / P-105 / P-115 / P-125 / P-125a

PA-150B

540,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Bộ đổi nguồn AC