YCHS7018 Chân đỡ

YCHS7018
Kích thước (R x S x C) 81 x 71 x 175~179cm (chỉ chân đỡ), 81 x 71 x 177~181cm (bao gồm ống chuông)
Trọng lượng 30kg