Dòng CP88/73

LG-800

10,692,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

YMR-04

1,561,091 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 8% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

Giá đỡ bản nhạc cho đàn CP88, CP73, YC88 và YC73