Hỗ trợ

Vấn đề về tiếng ồn khi sử dụng với các sản phẩm đàn keyboard kỹ thuật số [Rec'n'Share dành cho phiên bản Android 2.0.0]

Chúng tôi đã xác nhận có một lỗi trên Rec'n'Share dành cho phiên bản Android 2.0.0 tạo ra tiếng ồn trong quá trình ghi/phát lại với 6 kiểu đàn keyboard kỹ thuật số.

Sự cố với iOS / iPad OS 15 [DTX MULTI-12 TOUCH]

Một vấn đề đã được báo cáo trong phiên bản 15 của iOS và iPad OS, trong đó các Ứng dụng đôi khi không thể phát hiện nhạc cụ Yamaha sau khi kết nối USB.

Cập nhật Firmware quan trọng cho Guitar Amply THR10II Wireless/THR30II Wireless của Yamaha

Yamaha đã phát hiện bốn sự cố tải nhiệt nghiêm trọng trong quá trình sạc các sản phẩm Line 6 tương thích THR, các thiết bị wireless G10, Relay G10S và Relay G10T.

Tương thích HDMI với bộ thu AV, các thiết bị chơi game mới

Một vấn đề mới được nhận diện trong một số tín hiệu video, như 4K/120Hz, từ các nguồn nhất định, dẫn đến mất hình ảnh và âm thanh khi truyền qua bộ thu AV.