YVC-1000 Hệ thống micro & loa theo công nghệ truyền thông hợp nhất

Mô hình Skype for business, được Microsoft chứng nhận

YVC-1000MS là phiên bản của YVC-1000 được chứng nhận cho Skype for Business.

Thao tác tắt tiếng âm thanh và micro được tối ưu hóa cho Skype for Business. Loa có chức năng tương tự như YVC-1000 nhưng với một nút riêng để nhận và ngắt cuộc gọi (“nút gọi”) và tải firmware khác cho chức năng đó. (Nút gọi thay thế nút chỉnh âm thoa. Tính năng tự động điều chỉnh vẫn khả dụng bằng cách nhấn vào nút mới đó theo một trình tự xác định.)

Sơ lược sự khác biệt về đặc điểm kỹ thuật giữa YVC-1000MS và YVC-1000

Mục YVC-1000MS YVC-1000 (Firmware Ver.2.11 trở xuống) YVC-1000 (Firmware Ver.3.00 trở lên)
Tuân thủ Skype for Business Trả lời/kết thúc/chờ cuộc gọi, tương tác với mic tắt tiếng, chất lượng âm thanh được tối ưu hóa cho Skype for Business - Tương tác với mic tắt tiếng (có thể chọn SYNC/NO SYNC)
Chức năng điều chỉnh âm thanh tự động Có sẵn nút (Nhấn và giữ cuộc gọi) Có sẵn nút (Nhận và giữ chỉnh âm)
Thông báo tình trạng âm thanh Không có sẵn Có sẵn
Danh mục "Thuộc tính âm thanh" của Windows Loa hội họp Micro/Loa Loa hội họp khử tiếng vang
Firmware Firmware chuyên dụng cho YVC-1000MS Firmware chuyên dụng cho YVC-1000
Thiết kế bên ngoài Nút gọi Nút chỉnh âm
Dấu chứng nhận của Skype for Business
(Bộ điều khiển và hộp đựng)
-
Micro mở rộng (YVC-MIC1000EX) Cơ bản
Cài đặt ứng dụng (Bộ cấu hình YVC-1000) Cơ bản