Dòng DXR mkII

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
Y-S³ V3.1.0 for Win 11/10/8.1/7 Win 314.5MB 2018-06-12

DXR mkII Series Leaflet

Yamaha Powered Loudspeakers Brochure

Yamaha Speakers (FRAME_ALL)

Yamaha Speakers (FRAME_9CAT)

Yamaha Speakers (FRAME_EACH)

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
DXR15/DXR12/DXR10/DXR8/DXS15/DXS12 Owner's Manual [1.7MB]
DXR15mkII DXR12mkII DXR10mkII DXR8mkII Owner's Manual [4.5MB]
SPCVR-1501/SPCVR-1201/SPCVR-1001/SPCVR-0801/SPCVR-15S01/SPCVR-12S01 Owner's Manual [338KB]
UB-DXR15/UB-DXR12/UB-DXR10/UB-DXR8 Owner's Manual [2MB]
UB-DXRDHR10 Owner's Manual [580KB]
Y-S3 Speaker System Design Guide [337KB]
Y-S3 V3.1 Compatible models for Distributed Speakers [15KB]
Y-S3 V3.1 Manual [2.5MB]

NS-1

NS-1 là một công cụ mô phỏng và cấu hình hệ thống mạnh mẽ và trực quan cho phép người dùng NEXO & Yamaha định cấu hình và tối ưu hóa hiệu suất của các hệ thống NEXO & Yamaha* trên diện rộng.

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CAD Data (DXR8, DXR10, DXR12, DXR15) [650KB]
CAD Data (DXR8mkII, DXR10mkII, DXR12mkII, DXR15mkII) [454KB]
CAD Data (U-Bracket for DXR) [3.4MB]
CLF Data for DXR Series Speakers (V1.0) [292KB]
Data Sheet (DXR Series) [5.5MB]
Data Sheet (DXR8mkII, DXR10mkII, DXR12mkII, DXR15mkII) [3.8MB]
DXR Series Dimensions [464KB]
EASE GLL Data for DXR Series Speakers (V2.0) - EASE Focus enabled [2.7MB]