NS-1

Định vị cấu hình và tối ưu hóa hiệu suất của NEXO & hệ thốngYamaha

Có thể tải xuống miễn phí, NS-1 là một công cụ mô phỏng và cấu hình hệ thống mạnh mẽ và trực quan cho phép người dùng NEXO & Yamaha định cấu hình và tối ưu hóa hiệu suất của các hệ thống NEXO & Yamaha* trên diện rộng bằng cách dự đoán hành vi của hệ thống ở bất kỳ địa điểm nào nhằm đảm bảo độ phủ SPL đồng đều.

*Hỗ trợ các dòng loa Yamaha version 4 trở lên

Vui lòng truy cập vào liên kết sau để biết thêm thông tin chi tiết về NS-1.

Sản phẩm liên quan

AFC

Khả năng kiểm soát âm vang theo chiều, chi tiết của AFC Enhance có thể được sử dụng để tạo ra không gian âm thanh trong đó hình ảnh mô phỏng âm thanh được định vị và kiểm soát bởi AFC Image.